Đọc thử

Lý thuyết động cơ đốt trong

108,000

Năm XB: 2013

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Môn Lýthuyết động cơ đốt trong là môn học cung cấp những kiến thức cơ bản và cắt lõi nhất cùa chuyên ngành Động cơ đốt trong.
Trong chương trình đào tạo kỹ sư ngành Động cơ đốt trong của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sinh viên học môn Lý thuyết động cơ tiếp theo môn Đại cương Động cơ đốt trong là môn đầu tiên của chuyên ngành. Với những kiến thức được trang bị của môn học Lý thuyết động cơ đốt trong, sinh viên sẽ học tiếp các môn khác của chuyên ngành như Hệ thống nhiên liệu và Tự động điều chỉnh, Động lực học và dao động, Thiết kế tính toán, Tăng áp động cơ đốt trong…
Nhằm giúp sinh viên tài liệu tham khảo trong quá trình học môn Lý thuyết động cơ đốt trong, tác giả đã viết cuốn giáo trình này theo chương trình đào tạo nêu trên lần đầu tiên vào tháng 1/2008, nay được tái bản. Trong cuốn sách, tác giả đă cố gắng thể hiện tính kế thừa những giáo trình, tài liệu truyền thống của chuyên ngành, đồng thời cập nhật những kiến thức hiện đại đang được áp dụng rộng rãì trong thực tế về công nghệ động cơ đốt trong.
Cuốn sách được biên soạn trước hết với mục đích làm giáo trình cho sinh viên chuyên ngành Động cơ đối trong, Viện Cơ khí Động lực. Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuy nhiên, cuốn sách cùng có thể làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành khác cùa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội như Otô và Xe chuyên dụng hay Cơ khí chế tạo máy. Ngoài ra, sinh viên của các ngành Cơ khi Ỏtô, Máy xây dựng, Độríg cơ tàu thủy… của các trtrờng đại học kỹ thuật khác và các cán bộ kỹ thuật các ngành nói trên cũng có thế tìm thầy trong cuồn sách những kiến thức tham kháo bổích.
Tác giả xin bày tỏ lời càm ơn chân thành đến các đồng nghiệp ở Bộ môn Động cơ đốt trong, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về sự động viên cùng như những đóng góp quí báu cho nội dung cuốn sách.
Do trình độ có hạn. do thời lượng của môn học bị hạn chế, đồng thời phải tuân thủ chặt chẽ chương trình đào tạo như đă nói ở trên nên chắc chằn bố cục và nội dung cuồn sách còn có những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận được sự góp ý của các đồng nghiệp và bạn đọc để hoàn chỉnh cuốn sách trong những lần xuất bản sau. Xin cảm ơn.
Hà Nội. ngày 10 tháng 3 năm 2002
Tác giả

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Chương 1.Khái quát về động cơ đốt trong
Chương 2. Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong
Chương 3.Môi chất công tác
Chương 4. Chu trình thực tế của động cơ đốt trong
Chương 5.Những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt
Chương 6.Trao đổi môi chất trong động cơ hai kỳ
Chương 7.Hình thành hóa khí trong động cơ
Chương 8.Đặc tính động cơ
Tài liệu tham khảo

 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY