Đọc thử

Kết cấu Bê tông cốt thép Phần cấu kiện cơ bản TCVN 5574:2018

Đã bán: 16

138,000

Năm XB: 2021

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 18x24

Mã IBSN: 978604671869-7

Mã IBSN Điện tử:

Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của Bê tông cốt thép BTCT, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện BTCT, đồng thời đi sâu vào việc thiết kế các cấu kiện BTCT theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2018. Tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 có nhiều điểm mới so với tiêu chuẩn cũ TCVN 5574:2012 như thay đổi mô hình ứng suất sang mô hình biến dạng phi tuyến khi tính toán trên tiết diện thẳng góc theo các trạng thái giới hạn hoặc các thay đổi liên quan đến tính toán cắt, chọc thủng,…cuốn sách là tài liệu giảng dạy cho sinh viên ngành xây dựng cơ bản của các trường đại học. Sách cũng được dùng như tài liệu hướng dẫn các kỹ sư thiết kế, thi công kết cấu BTCT. 

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY