Đọc thử

Giáo trình ma sát mòn bôi trơn Tribology

Đã bán: 1

180,000

Năm XB: 2012

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 19x27 cm

Mã IBSN:

Mã IBSN Điện tử:

LỜI NÓI ĐẦU
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất đặt ra đối với nước ta trong thời kì tiếp cận với tự động hóa và hiện đại hóa là sử dụng hiệu quả nhất các trang thiết bị hiện có. Nói cách khác là: cẩn phải nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ của các máy móc, dụng cụ, trang thiết bị, nhầm năng cao hiệu quả kỉnh tế và xã hội đối với đẩu tư phát triền.
Cùng với sự phát triển khoa học kĩ thuật, các yêu cẩu mới củng được đặt ra đối với các máy móc thiết bị, thí dụ như trong điều kiện chân không, nhiệt quá cao, quá thấp, môi trường xâm thực, ăn mòn hóa học… Độ tin cậy và tuổi thọ cẩn phải được xác định, khi các thiết bị làm việc trong điều kiện khốc liệt này. Việc nâng cao độ tin cậy và tuổi thọ không chỉ mang ý nghĩa lớn với các nhà máy, công ty mà còn là nhiệm vụ quan trọng đối với cả quốc gia và quốc tế.
Trong các vấn đề chung liên quan đến độ tin cậy, tuổi thọ của máy thì vấn đề Ma sát, mòn, bôi trơn (Tribology) đóng vai trò quan trọng nhất. Nó quyết định đến trên 95% độ tin cậy và tuổi thọ của máy và thiết bị.
Ma sát, mòn và bôi trơn là ba vấn đề liên quan hữu cơ với nhau, không thể giải qiíyết riêng biệt từng vấn đề, không thề chống mòn mà không quan tâm đến ma sát và bôi trơn, ngược lại không thể chỉ nghĩ đến kĩ thuật bôi trơn và vật liệu bôi trơn nếu chưa rõ bản chất ma sát và mòn của đối tượng.
Nội dung được trình bày trong cuốn sách này là những vấn đề cơ bản về ma sát, mòn, bôi trơn, có thề sẽ đáp ứng một phẩn quan trọng đổi với các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà nghiên cứu đang hoạt động trong lĩnh vực nâng cao độ tin cậy, tuồi thọ của máy móc, thiết bị.
Do tính chất rộng lớn của vấn đề và là một khoa học liên ngành nên trong phạm vi một cuốn sách không thề trình bày đầy đủ cơ sò lý thuyết, tính toán và kết quả thực nghiệm. Các nội dung tỉ mỉ hơn sẽ được trình bày trong các chuyên ngành riêng: Ma sát – Mòn – Bôi trơn-
Tác giả xỉn chân thành cảm ơn Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Anh Tuấn và các giảng viên bộ môn Máy và Ma sát học Khoa Cơ khí Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho quá trình biên soạn cuốn sách.
Tác giả

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần I. Ngành học Tribology
Phần II. Ma sát
Chương 1. Các đặc trưng cơ bản của ma sát
Chương 2. Thông số hình học bề mặt tiếp xúc
Chương 3. Hệ số ma sát ngoại và dịch chuyển ban đầu
Chương 4. Tính ma sát trên cơ sở có hình
Chương 5. Ma sát ướt
Phần III. Mòn
Chương 6. Mòn cặp ma sát và chi tiết máy
Chương 7. Tính mòn trên cơ sở cơ hình và năng lượng
Chương 8. Mòn cặp chuyển động tịnh tiến đảo chiều
Chương 9. Đặc trưng độ tin cậy và tuổi thọ của cặp ma sát
Phần IV. Kỹ thuật bôi trơn
Chương 10. Mở đầu
Chương 11. Bôi trơn thủy động
Chương 12. Bôi trơn rối. Tính toán ổ hướng kính, bạc kín bôi trơn rối
Chương 13. Bôi trơn thủy động tiếp xúc
Chương 14. Bôi trơn ổ thủy tĩnh
Phần V. Bôi trơn khí
Chương 15. Giới thiệu chung về ổ khí
Chương 16. Vật liệu dùng chế biến tạo ổ khí
Chương 17. Cơ sở lý thuyết bôi trơn khí
Chương 18. Tính ổ bôi trơn khí
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY