Đọc thử

Cơ học vật rắn biến dạng

125,000

Năm XB: 2018

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 9786046711100

Mã IBSN Điện tử:

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY