Đọc thử

Bình sai tính toán lưới trắc địa và GPS/GNSS

150,000

Năm XB: 2020

Tác giả:

Loại sách:

Quốc gia:

KT bìa: 16x24

Mã IBSN: 978-604-67-1504-7

Mã IBSN Điện tử:

Trong lần tái bản này, tác giả đã chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung để phù hợp với xu hướng phát triển ứng dụng công nghệ GPS/GNSS cũng như một số kết quả nghiên cứu lý thuyết bình sai tính toán lưới mặt đất truyền thống và số liệu GPS/GNSS.

Bình luận

SÁCH NỔI BẬT

BỘ SƯU TẬP SÁCH HAY