Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016

Cập nhật cuối vào ngày 12/09/2016

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27cm 2016 216129H00 9786046707721 Ban Thường Trực Ủy ban Trung Ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Liên hiệp Các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam- Bộ Khoa học và Công nghệ

Sách tuyển chọn và công bố 71 công trình sáng tạo khoa học công nghệ xuất sắc, tương ứng với 71 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được lựa chọn từ 186 công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ đã được ứng dụng, có hiệu quả cao trong sản xuất, đời sống, đóng góp quan trọng cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sách đã được chính thức công bố phát hành sáng ngày 29/8/2016, tại Hà Nội.

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016