Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Sách đạt giải thưởng

Người đăng: Admin |
Sách đạt giải thưởng |

14/08/2014

NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;SÁCH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG.TT.TÊN SÁCH.TÁC GIẢ.NĂM.SÁCH HAY.SÁCH ĐẸP.Vàng.Bạc.Đồng.Vàng.Bạc.Đồng.1.Cây thuốc và động vật làm thuốc ở VN.Đỗ Huy Bích và CS.2005.x.2.Công nghệ NANO điều khiển đến từng phân tử nguyên tử.Vũ Đình Tư, Nguyễn Xuân Chánh.2005.x.3.Làng nghề VN và môi trường.Đặng Kim Chi (Cb).2006.x.4.Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam.Nguyễn Hiệp (C.biên).2008.x.5.Bảo vệ môi trưởng và phát triển bền vững.GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng.2009.KK.6.Nghiên cứu định giá rừng ở Việt Nam.Vũ Tấn Phương.2009.KK.7.Factured Basement ressvoir.Nhiều tác giả.2009.x.8.The Pertroleum Geology and Resources of VN.Nguyễn Hiệp (C biên).2009.x.9.Dầu khí VN 2010 tăng tốc và phát triển.Nhiều tác giả.2011.KK.10.Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế đổi mới, sáng tạo.Cục TTKH&CN quốc gia, Bộ KHCN.2011.KK.11.Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam.PGS.TS Huỳnh Văn Trung, GS.TSKH Hồ Sĩ Thoảng (Bsoan).2011.x.12.Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế đổi mới, sáng tạo.Cục TT KH&CN quốc gia (Bộ KHCN).2011.KK.13.Việt Nam - Thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững.Trương Quang Học.2012.KK.14.Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu.GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ, GS.TSKH Trương Quang Học.2012.KK.15.Cây thuốc và động vật làm thuốc ở VN.2012.x.16.Đi tìm giá trị cộng hưởng toàn cảnh và thương vụ M&A tiêu biểu.TS.Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh.2013.x.17.Sinh thái cảnh quan, lý thuyết và ứng dụng thực tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa.TS.Nguyễn An Thịnh.2014.KK.x