Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 14/08/2014

Sách đạt giải thưởng

                                          NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT                                                          SÁCH ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG

TT

TÊN SÁCH

TÁC GIẢ

NĂM

SÁCH HAY

SÁCH ĐẸP

Vàng

Bạc

Đồng

Vàng

Bạc

Đồng

1

Cây thuốc và động vật làm thuốc ở VN

Đỗ Huy Bích và CS

2005

 

 

 

x

 

 

2

Công nghệ NANO điều khiển đến từng phân tử nguyên tử

Vũ Đình Tư, Nguyễn Xuân Chánh

2005

 

x

 

 

 

 

3

Làng nghề VN và môi trường

Đặng Kim Chi (Cb)

2006

 

 

x

 

 

 

4

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam

Nguyễn Hiệp (C.biên)

2008

 

 

 

 

 

x

5

Bảo vệ môi trưởng và phát triển bền vững

GS.TSKH Phạm Ngọc Đăng

2009

 

 

KK

 

 

 

6

Nghiên cứu định giá rừng ở Việt Nam

Vũ Tấn Phương

2009

 

 

 

 

 

KK

7

Factured Basement ressvoir

Nhiều tác giả

2009

 

 

 

 

 

x

8

The Pertroleum Geology and Resources of VN

Nguyễn Hiệp (C biên)

2009

 

 

x

 

 

 

9

Dầu khí VN 2010 tăng tốc và phát triển

Nhiều tác giả

2011

 

 

 

 

 

KK

10

Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế đổi mới, sáng tạo

Cục TTKH&CN quốc gia, Bộ KHCN

2011

 

 

KK

 

 

 

11

Danh pháp và thuật ngữ hóa học Việt Nam

PGS.TS Huỳnh Văn Trung, GS. TSKH Hồ Sĩ Thoảng (Bsoan)

2011

 

 

x

 

 

 

12

Khoa học và công nghệ thế giới - xu thế đổi mới, sáng tạo

Cục TT KH&CN quốc gia (Bộ KHCN)

2011

 

 

KK

 

 

 

13

Việt Nam - Thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững

Trương Quang Học

2012

 

 

 

 

 

KK

14

Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu

GS.TSKH Nguyễn Đức Ngữ, GS. TSKH Trương Quang Học

2012

 

 

KK

 

 

 

15

Cây thuốc và động vật làm thuốc ở VN

 

2012

 

 

 

 

 

x

16

Đi tìm giá trị cộng hưởng toàn cảnh và thương vụ M&A tiêu biểu

TS. Vũ Anh Dũng, Đặng Xuân Minh

2013

 

x

 

 

 

 

17

Sinh thái cảnh quan, lý thuyết và ứng dụng thực tiễn trong môi trường nhiệt đới gió mùa

TS. Nguyễn An Thịnh

2014

 

 

KK

 

 

x

 

Bình luận