Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Proceedings of 2015 2nd National Foundtation for science and Technology Development Conference on Information and computer Science

Cập nhật cuối vào ngày 18/09/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 20.5x29.5 2015 215115h00 9781467366397 Nafosted - National Foundation for science and Technology development