Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Phương pháp khoáng tướng

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 209180H00

MỤC LỤC

 

LỜI DẪN: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOÁNG VẬT QUẶNG

KÍNH HIỂN VI QUẶNG

CÁC TÍNH CHẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHOÁNG VẬT QUẶNG

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VI QUANG PHỔ- ROENTGEN (MOCROSONDE) TRONG LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU KHOÁNG VẬT

CHƯƠNG I. CÁC NGUYÊN TỐ TỰ SINH

CHƯƠNG II. CÁC SULFID VÀ SULFO MUỐI

CHƯƠNG III. CÁC OXIT VÀ HYDROXIT

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ MUỐI VÀ SILICAT

TÀI LIỆU THAO KHẢO

PHỤ LỤC

 

LỜI DẪN

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOÁNG VẬT QUẶNG

 

Nghiên cứu khoáng vật quặng ( khoáng vật không trong suốt) dưới kính hiển vi trong ánh sáng phản quang được gọi là phương pháp “ khoáng tướng” ( tiếng Anh: mineralography).

Phương pháp khoáng tướng bắt đầu từ những năm đầu của thế kỷ XIX được phát triển song song với những tiến bộ về nghiên cứu các mỏ khoáng và kim tương (metalography) và các cải tiến về thiết bị máy móc. Năm 1916, giáo trình đầu tiên- Xác đinh khoáng vật quặng dưới kính hiển vị trong ánh sáng phản quang (Microscopical determination of the opaque minerals) của tác giả Murdoch xuất bản. Sự phát triển nhanh chóng phương pháp kính hiển vi quặng đã xuất hiện nhiều trường phái khác nhau: Nga, Đức, Mỹ, Pháp… Về lĩnh vực nghiên cứu khoáng vật quặng có thể kể đến các nhóm:

Cơ sở lý thuyết bao gồm các công trình của Cameron, Galopin, Henry.

Nghiên cứu và giáo trình nổi tiếng “ Khoáng vật quặng và sự kết hợp của chúng” ( The Ore Minerals and Their Intergrowths), 1969, của P. Ramdohr.

Các bảng tra và biểu bảng để xác định khoáng vật quặng trong các giáo trình của W. Uytenbogaardt & E.A.J. Burke (Tables for microscopic identification of ore minerals, 1971); I.S.Volunskij và S.A. Jusko.

Các bản ảnh màu chụp dưới kính hiển vi hỗ trợ cho việc giám định khoáng vật quặng của A. Maucher & G. Rehwald (Card index of ore photomicrographs, 1961), P.Picot & Johan (Atlas of Ore Minerals, 1982).

Nghiên cứu kiến trúc và cấu tạo quặng phát triển thành một nhánh khoa học rộng, đáng kể là công trình của A.G.Betekhtin và các cộng sự. Các  phương pháp vi hóa xác định khoáng vật quặng của M.N.Short có ý nghĩa cho sự phát triển phương pháp phân tích hóa trên một điểm nhỏ.

Các hoạt động thế giới trong lĩnh vực kính hiển vi quặng được phối hợp trong Hội Kính hiển vi quặng- hiệp hội khoáng vật thế giới (Commission on Ore Mineralogy – International Mineralogical Association).

Các phương pháp nghiên cứu khoáng vật quặng gồm ba phần:

-       Các phương pháp nghiên cứu khoáng vật tạo quặng

-       Khoáng  tướng mô tả

-       Khoa học về các mỏ khoáng

Tương ứng với các nhiệm vụ trên, khoa học về đá có:

-       Phương pháp quang học tinh thể

-       Thạch học mô tả

-       Thạch luận

Môn khoáng tướng có ý nghĩa quan trọng đối với khoa học địa chất khoáng sản. Nghiên cứu kĩnh hiển vi quặng cho ta những thông tin về đặc điểm kiến trúc và cấu tạo quặng. Nhiệm vụ cơ bản nghiên cứu khoáng tướng cũng như nghiên cứu thạch học là:

-       Xác định thành phần khoáng vật của quặng

-       Đặc điểm kiến trúc và cấu tạo quặng

-       Xác định thứ tự thành tạo khoáng vật

Kết quả nghiên cứu trên cùng với các tài liệu nghiên cứu thực địa được sử dụng để làm sáng tỏ quá trình thành thạo của mỏ khoáng, làm luận cứ xác định giá trị công nghiệp mỏ khoáng.

Những kết quả nghiên cứu khoáng vật quặng giúp ích cho việc xác định hướng tìm kiếm đúng đắn. Mặt khác, nghiên cứu khoáng tướng giúp cho quá trình gia công cơ học quặng, xác định chính xác chất lượng, thành phần khoáng vật của khoáng sản, kích thước hạt khoáng vật, sự kết hợp của chúng cho phép định hướng làm giàu quặng.

            Giáo trình phương pháp khoáng tướng gồm hai phần: các phương pháp nghiên cứu khoáng vật quặng dưới kính hiển vi phản quang và mô tả khoáng vật quặng.

            Giáo trình phương pháp khoáng tướng được biên soạn công phu trên cơ sở kinh nghiệm của tác giả trong hơn 45 năm nghiên cứu và giảng dạy trên lĩnh vực này; đồng thời thu thập và cập nhật những tài liệu mới nhất về mô tả khoáng vật quặng.

            Giáo trình phương pháp khoáng tướng dùng đề giảng dạy cho sinh viên đại học, sau đại hoc thuộc ngành Địa chất và các ngành khác có liên quan. Đồng thời, giáo trình có thể là tài liệu tra cứu phục vụ cho nghiên cứu khoáng vật quặng, khoáng sản ở các viện nghiên cứu địa chất và khoáng sản.

Trong qúa trình biên soạn giáo trình, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khoa Địa chất, và các đồng nghiệp, đặc biệt sự đóng góp đáng kể của TS. Hoàng Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Hoàng Hà trong công tác thu thập tài liệu và chế bản vi tính. Tác giả xin được bày tỏ sự biết ơn.

Trong giáo trình này không thể tránh khỏi những thiếu sót, đặc biệt là cách phiên âm tên khoáng vật trong khi các thuật ngữ về địa chất còn chưa được thống nhất. Chúng tôi sẵn sàng tiếp thu những ý kiến đóng góp của bạn đọc và hy vọng sẽ hoàn chỉnh giáo trình này trong lần tái bản sau.

                                                                       

                                                                                    Tác giả

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Phương pháp khoáng tướng