Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Phổ cấu trúc tinh tế hấp thụ tia X cơ sở và ứng dụng

Cập nhật cuối vào ngày 31/08/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 14.5 X 20.5 cm 2018 218054H00 978-604-67-1107-0 Nguyễn Bá Đức (chủ biên), Hồ Khắc Hiếu, Nguyễn Thanh Bình, Khổng chí Nguyện