Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Phan Tiến Thành

Họ tên: Phan Tiến Thành    
- Ngày sinh: 03/07/1988.
- Giới tính: Nam.
- Email: thanhpt0307@gmail.com.
- Điện thoại: 0987516 57.
- Số CCCD: 001088000938.
- Ngày cấp 22/01/2014, nơi cấp: tại Cục CS ĐKQL & DLQG về dân cư.
- Địa chỉ thường trú: số 7, ngách 76/7 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
- Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật.
- Chức vụ: Nhân viên.

Thanh

 

Bình luận