Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Phan Thị Huyền Kim

Tên: Phan Thị Huyền Kim        
12/3/1977
Email: anhkimnxb@gmail.com
ĐT: 0961910883
Số CMT: 011888620            
Ngày cấp:17/5/2010     
Nơi câp: Công an Thành phố Hà Nội
Địa chỉ thường trú: Khu B – Tập thể Nhạc Viện HN
Phòng ban: phòng thiết kế - chế bản – in
Chức vụ: Cán bộ

cb

Bình luận