Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Họ tên: Nguyễn Huy Tiến
Ngày sinh: 4/4/1970
 Giới tính: Nam
Email: huytiennxbkhkt@gmail.com
Số điện thoại: 0912242414
Số CMND: 011489058
Ngày cấp: 24/9/2007
Nơi cấp: Công an Hà Nội
Địa chỉ: số 8 hẻm 6/30/6 phố Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội
Phòng ban: Ban Biên tập
Chức vụ: Trưởng Ban Biên tập