Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Nguyễn Trọng Hoàng

- Họ tên: Nguyễn Trọng Hoàng
- Ngày sinh: 05.03.1983
- Giới tính: Nam
- Email: nguyenhoang0503@gmail.com
- Điện thoại: 0973595239
- Số CMND: 205014498
- Ngày cấp: 20.01.2020
- Địa chỉ thường trú: 54C/27 KP. Đông Tân, phường Dĩ An, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương
- Phòng ban làm việc: CN NXB KH&KT tại TP. HCM
Chức vụ: Kế toán viên

trong hoang

Bình luận