Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Nguyễn Tiến Hùng

Họ tên: Nguyễn Tiến Hùng
Ngày sinh: 03/09/1973
Giới tính Nam
Chức vụ: Phó Trưởng phòng – Phụ trách 
Số điện thoại: 0988135959
Số CMND: 010073000025
Ngày cấp: 24/12/2015
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Địa chỉ: P404, Đ14 TT Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
Email: hungnt.nxbkhvkt@gmail.com

Bình luận