Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Nguyễn Thị Thuỳ Dương 

Họ tên: Nguyễn Thị Thuỳ Dương 
- Ngày sinh: 10/9/1986.
- Giới tính: Nữ.
- Email: duongnxbkhkt@gmail.com.
- Điện thoại: 0913038683.
- Số CCCD: 030186010938.
- Ngày cấp: 4/10/2019, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Căn hộ 2834 HH4B Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. 
- Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật. 
- Chức vụ: Nhân viên.

thuy duong

Bình luận