Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Nguyễn Thị Cẩm Lệ

Họ tên: Nguyễn Thị Cẩm Lệ
Ngày sinh: 27/05/1984
Giới tính: Nữ
Email: ntcamle@gmail.com
Điện thoại: 0764698887
Số CCCD: 023777011
Ngày cấp: 29/11/2012
Nơi cấp: Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 321/3A, Đường Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, Tp. НСМ.
Phòng/Ban làm việc: Chi nhánh Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật tại ТР.НСМ
Chức vụ: Nhân viên

cam le

Bình luận