Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

Nguyễn Minh Châu

Họ tên: Nguyễn Minh Châu
Ngày sinh: 12/08/1989
Giới tính: Nam 
Email: nmchau.nxbkhkt@gmail.com
Điện thoại: 0985150817
Số CMT: 012663340 Ngày cấp: 24/11/2012, Công an Thành phố Hà Nội 
Địa chỉ thường trú: Thôn 3, Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội
Phòng ban làm việc: Thiết kế - Chế bản - In
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

minhchau

Bình luận