Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông chủ đề: xử lý dữ liệu lớn

Cập nhật cuối vào ngày 04/05/2016

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27cm 2015 9786046706458 215176H00 Viện công nghệ thông tin