Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Môi trường, dân số và phát triển bền vững

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 212122M00

Lời giới thiệu

            Môi trường sống đã được con người quan tâm nghiên cứu từ lâu. Nhưng đề thành bộ môn khoa học thực sự thì có lẽ mới chỉ xuất hiện từ những năm 50 của thế kỷ XX. Việc nghiên cứu về môi trường lại càng cấp thiết khi mà cuộc sống của con người ngày càng bị đe dọa do nạn thoái hóa đất đai, ô nhiễm nguồn nước, nguồn không khí, cạn kiệt tài nguyên, gia tăng dân số, lũ lụt, hạn hán, nghèo đói, bệnh tật… Vì vậy, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ hàng đầu đối với bất kỳ lĩnh vực nào nhằm phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, một vùng và thậm chí toàn cầu. Một trong những chiến lược bảo vệ môi trường là kết hợp giáo dục nhằm cung cấp cho tất cả mọi người những kiến thức cơ bản về lĩnh vực này để cư xử đúng mức hơn trong việc bảo vệ môi trường sống được trong sạch và bền vững.

            Cuốn sách “ Môi trường, dân số và phát triển bền vững” nhằm cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về mối quan hệ giữa sinh vật nói chung và con người nói riêng với môi trường sống, những nguyên lý cơ bản về sinh thái học, những vấn đề dân số và hoạt động của con người trong việc khai thác, sử dụng nguồn lực thiên nhiên cũng như khả năng cung cấp của nó, những vấn đề ô nhiễm môi trường và hướng khắc phục. Cuốn sách cũng đã đề cập đến vấn đề giáo dục môi trường – một vấn đề đang được thực hiện trong nhiều chương trình khác nhau. Ngoài  ra cuốn sách còn giới thiệu một ngành khoa học trẻ với định hướng mục tiêu nghiên cứu nhằm chuẩn bị luận cứ khoa học cho việc hình thành quan điểm về bảo vệ môi trường, hoạch định chiến lược và chính sách bảo vệ môi trường, duy trì cuộc sống phát triển lâu bền trên hành tinh của chúng ta – Xã hội học môi trường.

 

                                                                                                                        Các tác giả

 

MỤC LỤC

 

Lời giới thiệu

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về môi trường, vấn đề môi trường

Chương 2.  Những nguyên lí sinh thái học

Chương 3.  Dân số

Chương 4. Các hoạt động để thỏa mãn các nhu cầu của con người và vấn đề môi trường

Chương 5. Hiện trạng về tài nguyên thiên nhiên 
Chương 6. Ô nhiễm môi trường

Chương 7. Bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và một số vấn đề cơ bản về giáo dục môi trường

Một số hoạt động của Đoàn thanh niên vì môi trường “ xanh- sạch – đẹp”

Phần đọc thêm:  Một số vấn đề cơ bản về xã hội học môi trường

Tài liệu tham khảo

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Môi trường, dân số và phát triển bền vững