Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Lý thuyết tín hiệu Rađa

Cập nhật cuối vào ngày 18/09/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x26.5 215060B00 9786046705307 TS. Nguyễn Đôn Nhân, TS Trần Văn Hùng