Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH KHÔNG RÀO CẢN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT - ĐỂ HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Người đăng: Hoàng Nguyễn Minh Thúy |
Tin tức - sự kiện | Lĩnh vực hợp tác | Đối tác | Tin liên quan |

06/04/2022

Xây dựng thành phố thông minh không rào cản cho người khuyết tật - Để hướng phát triển bền vững