Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp

Cập nhật cuối vào ngày 11/01/2017

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27cm 2016 216178H00 9786046708117 VCCI Phòng công nghiệp và thương mại Việt Nam

Hiện tại phong trào khuyến khích khởi nghiệp được các Tỉnh và Thành Phố vận động hay tổ chức rầm rộ, việc này thật sự rất cần thiết để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp có phần chùng xuống trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy số doanh nghiệp giải thể hay ngưng hoạt động cao hơn số thành lập mới. Do vậy đừng để khởi nghiệp như một phong trào rồi sau đó lại lắng xuống. Muốn Việt Nam phát triển, tinh thần khởi nghiệp sẽ là một trong những động lực thúc đẩy nhiều người mạnh dạn bỏ vốn ra làm ăn và nhà nước phải tạo điều kiện cho họ trụ lại được trên thương trường, doanh nghiệp phát triển và tồn tại lâu dài qua các thế hệ nối tiếp nhau, đó là mong muốn của những nhà khởi nghiệp.

 

Tuy nhiên, nội hàm của vấn đề khởi nghiệp hiện nay tại Việt Nam còn nhiều vấn đề phải hoàn thiện như khung pháp lý, giải pháp quản trị, vận hành, tìm nguồn tài chính, tổ chức công tác kế toán và kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp khởi nghiệp, những phân tích về thành công hay thất bại và nguyên nhân… các vấn đề này thật sự chưa có nhiều cuộc hội thảo hay hội nghị nào được tổ chức để nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp khởi nghiệp vận hành doanh nghiệp hiệu quả nhất.

Cuốn kỷ yếu của hội thảo bao gồm nhiều bài tham luận liên quan trực tiếp đến chủ đề khởi nghiệp và các bài nghiên cứu chuyên sâu về chủ đề sinh viên Khởi nghiệp, quản trị khởi nghiệp, Tài chính cho khởi nghiệp, Tổ chức công tác kế toán và kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp khởi nghiệp và khung pháp lý cho khởi nghiệp. Các bài viết có giá trị khoa học và giá trị tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy tại trường đại học có khối Kinh tế. Kỷ yếu là tài liệu bổ ích cho bạn đọc và những người có quan tâm đến khởi nghiệp.

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia về Khởi nghiệp