Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Khoa học và công nghệ Việt Nam 2015

Cập nhật cuối vào ngày 15/09/2016

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16x24 2016 216115M00 9786046707608 Bộ Khoa học và Công nghệ

Nhằm cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội, các nhà nghiên cứu về hoạt động Khoa học và Công nghệ của nước nhà, cuốn sách “ Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2015”, thuộc xê – ri sách xuất bản hằng năm, tiếp tục bổ sung và cập nhật cho bức tranh khoa học và công nghệ của Việt Nam đã được trình bày trong các năm 2013 và 2014. Cuốn sách được kỳ vọng sẽ là nguồn thông tin quan trọng và bổ ích cho việc xây dựng và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ của đất nước. 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Khoa học và công nghệ Việt Nam 2015