Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Khoa học và công nghệ thế giới tri thức cho phát triển

Cập nhật cuối vào ngày 22/07/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16x24 2015 215034800 9786046704805 Bộ khoa học và công nghệ
Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia

Những thông tin trong cuốn sách này chắc chắn sẽ bổ ích đối với những ai quan tâm đến chính sách phát triển nhanh, bền vững bằng khoa học và công nghệ trong thời đại hiện nay, góp phần vào việc thực hiện thành công  sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Khoa học và công nghệ thế giới tri thức cho phát triển