Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính - Phần II

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 212005H00

LỜI NÓI ĐẦU

 

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX,X,XI của Đảng Cộng sản Việt Nam; để tiêu chuẩn hóa cán bộ, công chức nhà nước theo chức danh và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức nhà nước; Học viện Hành chính tổ chức biên soạn bộ tài liệu về quản lý hành chính nhà nước dùng cho lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính nhà nước – ngạch chuyên viên. Bộ tài liệu này do các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ và các chuyên gia đã nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu của Học viện Hành chính và của một số Bộ, ngành chủ biên, biên soạn dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện Hành chính.

            Bộ tài liệu gồm:

-          Phần I:  Nhà nước và Pháp luật

-          Phần II:  Hành chính nhà nước và Công nghệ hành chính

-          Phần III:  Quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực

 Do tính chất phức tạp và rộng lớn về vai trò, chức năng, thẩm quyền của bộ máy hành chính nhà nước và về nguyên tắc, phương thức quản lý của nhà nước, cũng như về nội dung khoa học của nó, nên mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng biên soạn nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót.

            Xin giới thiệu bộ tài liệu bồi dưỡng và mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu cảu học viên và bạn đọc để bộ tài liệu ngày được tiếp tục hoàn thiện hơn.

 

                                                                        HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chuyên đề 6:  Lý luận chung về quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 7: Quyết định và cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 8: Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Chuyên đề 9: Công cụ công chức

Chuyên đề 10: Cải cách hành chính nhà nước

Chuyên đề 11: Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý hành chính nhà nước

Chuyên đề 12: Tổ chức quản lý văn bản trong cơ quan nhà nước

Chuyên đề 13: Kỹ năng tổ chức và điều hành công sở hành chính

Chuyên đề 14: Thủ tục hành chính

Chuyên đề 15: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Hành chính Nhà nước và công nghệ hành chính - Phần II