Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Giáo trình Thanh toán quốc tế

Cập nhật cuối vào ngày 01/09/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 211117H00

LỜI MỞ ĐẦU

 

            Giáo trình “ Thanh toán quốc tế” là một trong những giáo trình các môn học nghiệp vụ kinh tế chủ yếu thuộc nội dung chương trình đào tạo cử nhân kinh tế của trường Đại học Ngoại thương.

            Giáo trình “ Thanh toán quốc tế” được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1989 bao gồm hai nội dung lớn: một là các quan h ệ tiền tệ, tín dụng và ngân hàng các nước tư bản chủ nghĩa: hai là thanh toán quốc tế trong ngoại thương của Việt Nam với các nước tư bản chủ nghĩa và các nước xã hội chủ nghĩa.

            Từ năm 1991, giáo trình này được tách làm hai giáo trình khác nhau: Giáo trình “ Lý thuyết tiền tệ, tín dụng và tài chính” và giáo trình “ Thanh toán quốc tế trong ngoại thương”. Giáo trình “ Thanh toán quốc tế trong ngoại thương” trang bị những kiến thức lý luận và nghiệp vụ thanh toán quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh ngoại thương, còn trong các lĩnh vực khác, thì không thuộc đối tượng và phạm vi nghiên cứu của giáo trình này.

            Giáo trinh “ Thanh toán quốc tế trong ngoại thương” là một giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong hệ thống chương trình đào tạo của Khoa Kinh tế Ngoại thương từ năm 1989 cho đến năm 1999. Trong hơn 10 năm qua, với 8 lần tái bản, giáo trình đã đáp ứng được yêu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa học của thầy và trò trường Đại học Ngoại thương, một trường đào tạo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại ở Việt Nam.

            Từ năm 2000 đến nay, trường Đại học Ngoại thương đã chuyển sang đào tạo đa ngành, bên cạnh ngành đào tạo truyền thống cử nhân Kinh tế đối ngoai, còn có các ngành đào tạo cử nhân kinh tế trong các lĩnh vực Tài  chính- Ngân hàng, Quản trị kinh doanh quốc tế, Luật thương mại quốc tế, Kinh tế quốc tế, ngoại ngữ thương mại,v.v…

            Để có thể trở thành một môn học nghiệp vụ kinh tế quan trọng trong chương trình đào tạo của một trường đại học kinh tế quốc tế đa ngành, một đòi hỏi tất yêu là phải biên soạn lại toàn bộ các giáo trình đào tạo của trường, trong đó có giáo trình “ Thanh toán quốc tế ”.

            Trong lần tái bản lần thứ 9 giáo trình “ Thanh toán quốc tế “, nội dung và kết cấu môn học có những thay đổi theo hướng, một mặt giáo trình trước hết phục vụ giảng dạy và học tập cho thầy và trò của Khoa Tài chính- Ngân hàng, song một mặt khác không kém phần quan trọng là giáo trình còn có thể phục vụ giảng dạy và học tập của thầy và trò của các khoa khác theo yêu cầu không chuyên ngành. Tên giáo trình từ năm 2005 trở về trước gọi là “ Thanh toán quốc tế trong ngoại thương”., hiện nay đổi là giáo trình “ Thanh toán quốc tế ”. Điều đó có nghĩa là đối tượng nghiên cứu của giáo trình là không thay đổi, trừ phạm vi nghiên cứu. Theo cuốn giáo trình này, phạm vi nghiên cứu rộng hơn, không những tiếp tục nghiên cứu thanh toán quốc tế trong lĩnh vực ngoại thương mà còn mở rộng phạm vi nghiên cứu thanh toán quốc tế sang lĩnh vực phi thương mại khác.

            Thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng của các giao dịch kinh tế và thương mại giữa các chủ thể các nước trên phạm vi thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế mới bắt đầu và sẽ được phát triển và mở rộng trong thế kỷ XXI này, cho nên các giao dịch kinh tế và thương mại quốc tế sẽ thay đổi nhiều và sẽ phát triển rất đa dạng về hình thức, quy mô và độ sâu, do đó nó sẽ kéo theo những thay đổi và phát triển phong phú hơn nữa nghiệp vụ thanh toán quốc tế giữa các quốc gia của các khối kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Tái bản lần thứ 9 giáo trình “ Thanh toán quốc tế ” sẽ chưa phải là lần tái bản cuối cùng. Các lần tái bản kế tiếp sẽ góp phần đưa giáo trình này phù hợp hơn với thực tiễn thương mại, đầu tư và h ội nhập kinh tế quốc tế.

            Giáo trình được viết nhằm phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của thầy và trò của Trường Đại học  Ngoại thương, các trường kinh tế, ngoài ra nó có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các ngân hàng và các cơ quan có quan tâm.

            Tham gia viết giáo trình lần tái bản lần thứ 9 này gồm có GS. Đinh Xuân Trình, nguyên trưởng Bộ môn Thanh toán quốc tế, nguyên Chủ nhiệm Khoa Kinh tế Ngoại thương, nguyên Giám đốc Trung tâm Hợp tác Nguồn nhân lực Việt Nam- Nhật Bản và PGS. TS. Đặng Thị Nhàn, Trưởng khoa Tài chính- Ngân hàng trường Đại học Ngoại thương.

            Kết cấu nội dung của giáo trình có 5 phần, bao gồm 10 chương:

Phần I: Nhập môn thanh toán quốc tế

            (GS.Đinh Xuân Trình)

Phần II: Tỷ giá và Cán cân thanh toán quốc tế

            (GS.Đinh Xuân Trình, PGS.TS. Đặng Thị Nhàn)

Phần III: Các công cụ thanh toán quốc tế

             (GS.Đinh Xuân Trình)

Phần IV: Các phương thức thanh toán quốc tế

            (GS.Đinh Xuân Trình, PGS.TS. Đặng Thị Nhàn)

Phần V: Tín dụng quốc tế

            (GS.Đinh Xuân Trình, PGS.TS. Đặng Thị Nhàn)

 

 

                                    Thay mặt các tác giả

                                        Nhà giáo ưu tú

                       Giảng viên cao cấp Đại học Ngoại thương

Ủy viên Trọng tài Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam

                                                bên cạnh VCCI

                                        Giáo sư  Đinh Xuân Trình

 

            MỤC LỤC

PHẦN I           NHẬP MÔN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG I:  TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG II: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI CỦA NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

PHẦN II          TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI VÀ CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG III: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

CHƯƠNG IV: CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

 

PHẦN III         CÁC CÔNG CỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ

CHƯƠNG V:            HỐI PHIẾU

CHƯƠNG VI: SÉC QUỐC TẾ VÀ THẺ NGÂN HÀNG

PHẦN IV        PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

 CHƯƠNG VII: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG KÈM CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI

CHƯƠNG VIII: CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KÈM CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI

PHẦN V         TÍN DỤNG QUỐC TẾ

CHƯƠNG IX: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

CHƯƠNG X: THỊ TRƯỜNG TÍN DỤNG QUỐC TẾ

PHỤ LỤC

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Giáo trình Thanh toán quốc tế