Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Giáo trình cơ sở Công nghệ chế tạo máy đặc biệt

Cập nhật cuối vào ngày 27/04/2018

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27cm 2017 217160H00 978604670991-6 Bộ Quốc Phòng - Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự - TS. Trần Ngọc Thanh