Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Động học hóa học và các phương pháp nghiên cứu

Cập nhật cuối vào ngày 18/09/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x26.5 2015 215063B00 9786046705307 Tô Văn Thiệp (Chủ biên) Trần Văn Chung, Nguyễn Hùng Phong