Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Định hướng quy hoạch không gian biển Phú Quốc, Côn Đảo

Cập nhật cuối vào ngày 03/04/2018

Giá bìa Giá bán Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 2017 217213M00 978-604-67-1047-9 Phan Quý Nhân (Chủ biên), Nguyễn Hồng Lân, Bùi Xuân Thông, Phạm Hoàng Hải, Hoàng Ngọc Quang