Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 26/02/2015

Công bố Thành lập Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương

 

TTTĐ -Tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương.


Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương được thành lập đầu tiên vào năm 2009 theo Quyết định số 1568/QĐ-BTTTT ngày 05/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Sau 5 năm hoạt động, đến nay một số thành viên của Đoàn đã thay đổi nhiệm vụ công tác.

Nhằm kiện toàn lại tổ chức để Đoàn liên ngành hoạt động ổn định, hiệu quả trong công tác phòng, chống in lậu. Ngày 27/11/2014, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 1776/QĐ-BTTTT thành lập Đoàn liên ngành thay thế Quyết định 1568/QĐ-BTTTT năm 2009. Đoàn liên ngành lần này gồm 5 Bộ với 9 cơ quan khác nhau: Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Công an; Bộ Công thương; Bộ Tài chính; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhiệm vụ của Đoàn liên ngành: hằng năm, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chương trình, kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong hoạt động in trên phạm vi toàn quốc; chỉ đạo, hướng dẫn Đội liên ngành địa phương tiến hành các hoạt động thanh tra, kiểm tra phòng, chống in lậu tại địa phương; xây dựng kế hoạch, tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về in và công tác phòng, chống in lậu; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vi phạm trong hoạt động phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn quốc; đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống in lậu.


Ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành công bố Quyết định thành lập Đoàn liên ngành phòng chống, chống in lậu Trung ương.

Bà Đỗ Thị Tình, Phó Chánh Thanh tra Bộ TTTT chúc mừng Đoàn liên ngành

Ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, Trưởng đoàn liên ngành thông báo dự kiến kế hoạch công tác năm 2015 của Đoàn liên ngành.


Tuấn Trí

 

 

 

Bình luận