Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động

Cập nhật cuối vào ngày 22/08/2014

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27 cm 2011 211076H00 Nguyễn Thi Thu Hiền
Trịnh Khánh Ly

LỜI NÓI ĐẦU

            Điều khiển là một lĩnh vực quan trọng trong đời sống xã hội, của nền kinh tế quốc dân, của khoa học kỹ thuật và của nền công nghiệp hiện đại.

            Những năm đầu của thập kỉ 70 đã đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật điều khiển đã đem lại thành tựu bất ngờ trong các lĩnh vực điều khiển vũ trụ, công nghiệp và quốc phòng với mục đích nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất, giải phóng con người ra khỏi những vị trí làm việc độ chạiv.v

            Cơ sở lý thuyết điều khiển là nội dung cơ bản nhất của lý thuyết điều khiển tự động. Nó là một trong những môn học được giảng dạy cho hầu hết các kỹ sư và kỹ sư thực hành không phải chuyên ngành về điều khiển tự động.

            Giáo trình “Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động” do tập thể cán bộ giảng dạy khoa “Kỹ thuật cơ sở” biên soạn làm tài liệu giảng dạy và học tập cho sinh viên ngành Phát dẫn điện của trường Đại học Điện lực. Nội dung của giáo trình bao gồm các phần:

            Chương 1.Khái quát chung về điều khiển tự động

            Mục đích của chương trình này là nêu lên những khái niệm cơ bản về điều khiển, giới thiệu một cách phân loại hệ thống điều chỉnh tự động và xác định vai trò của cơ sở lý thuyết điều khiển tự động.

            Chương 2.Cơ sở toán học của lýthuyết điều khiển tự động

            Mục đích của chương trình này là trang bị cho bạn đọc các công cụ để xây dựng mô hình toán học hệ thống điều chỉnh tự động.

            Chương 3.Mô tả động học hệ tuyến tính liên tục

            Nội dung của chương này là trình bày những lý thuyết cơ bản mô tả động lực học hế tuyến tính liên tục. Đây chính là cơ sở để chúng ta có thể phân tích, xâm nhập sâu vào hệ thống điều chỉnh tự động bằng các công cụ lý thuyết.

            Chương 4.Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động

            Chương này trang bị cho bạn đọc các phương pháp đánh giá tính ổn định của hệ thống thông qua mô hình toán học của nó.

            Chương 5.Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động

            Chương này giới thiệu những lý thuyết cơ bản để đánh giá và nâng cao chất lượng của quá trình quá độ điều chỉnh.Đây chính là chỉ tiêu để đánh giá hệ thống có sử dụng được hay không.

            Phần phụ lục là giới thiệu tổng quát về phần mềm mô phỏng Simulink.Phần mềm này đang được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam.Các đồ thị trong giáo trình này được vẽ ra từ kết quả mô phỏng bằng ngôn ngữ Simulink.

            Lần đầu biên soạn giáo trình nên không thể tránh khỏi                    những thiếu sót về mặt nội dung và bố cục, chúng tôi rất mong được sự góp ý của các bạn đọc để sau này sẽ có được giáo trình tái bản với chất lượng tốt hơn

 

                                                                                                Nhóm tác giả

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Chương 1.Khái quát chung về điều khiển tự động

Chương 2.Cơ sở toán học của lý thuyết điều khiển tự động

Chương 3.Mô tả động học hệ tuyến tính liên tục

Chương 4.Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều chỉnh tự động

Chương 5.Khảo sát chất lượng hê thống điều khiển tự động

Phụ lục

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Cơ sở lý thuyết điều khiển tự động