Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 23/02/2014

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật:

1. Phòng tổng hợp và quản lý xuất bản

2. Ban Biên tập.

3. Phòng Thiết kế - Chế bản - In.

4. Phòng Tài chính - Kế toán.

5. Trung tâm Phát hành sách và văn hóa phẩm khoa học và kỹ thuật.

6. Chi nhánh Nhà xuất bản tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bình luận