Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Cẩm nang hướng dẫn về Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và công nghệ

Cập nhật cuối vào ngày 18/09/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 14.5 X 20.5 cm 2015 215099H00 9786046705833 Bộ khoa học và công nghệ

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Cẩm nang hướng dẫn về Giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về Khoa học và công nghệ