Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 06/09/2021

BÙI ĐỨC CHƯ

Họ tên: BÙI ĐỨC CHƯ
- Ngày sinh: 23/10/1987.
- Giới tính: Nam.
- Email: ducchunxbkhkt@gmail.com.
- Điện thoại: 0974341357.
- Số CMT: 112053196.
- Ngày cấp: 11/01/2014, nơi cấp: CA TP. Hà Nội.
- Địa chỉ thường trú: Số 1, ngõ 11, thôn Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.
- Phòng ban làm việc: Trung tâm PHS và VHP Khoa học và Kỹ thuật.
- Chức vụ: Phó giám đốc Trung tâm.

chu

Bình luận