Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy ở Việt Nam

Cập nhật cuối vào ngày 11/08/2014

Giá bìa Giá bán Mã sách Tác giả
Liên hệ Liên hệ 213241M00

MỤC LỤC

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

LỜI NÓI ĐẦU

Chương 1. HIỆN TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

Chương 2. VẤN ĐỀ SINH THÁI VÀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG

 CÔNG NGHIỆP BỘT GIẤY VÀ GIẤY

Chương 4. CHUẨN BỊ DĂM MẢNH

Chương 5. NẤU BỘT GIẤY THEO PHƯƠNG PHÁP SUNFAT (KRAFT)

Chương 6. RỬA VÀ LÀM SẠCH BỘT

Chương 7. TẨY TRẮNG

Chương 8. CHƯNG BỐC VÀ XỬ LÝ CÁC HỢP CHẤT GÂY MÙI

Chương 9. ĐỐT DỊCH ĐEN VÀ THU HỒI HÓA CHẤT

Chương 10. SẢN XUẤT BỘT HÓA- NHIỆT CƠ

Chương 11. SẢN XUẤT BỘT TỪ GIẤY TÁI SINH

Chương 12. SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM GIẤY VÀ CÁC TÔNG

Chương 13. XỬ LÝ NGOẠI VI

Chương 14. CHU TRÌNH SỐNG CỦA SẢN PHẨM GIẤY

TÀI LIỆU THAM KHAO

PHỤ LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Giấy là sản phẩm không thể thiếu được trong cuộc sống của con người. Mức tiêu thụ giấy bình quân đầu người được coi là một trong các chỉ tiêu đánh giá trình độ phát triển của mỗi quốc gia.

Giấy được sản xuất từ nguyên liệu thực vật như gỗ (gỗ mềm và gỗ cứng) và nguyên liệu phi gỗ (tre nứa, rơm ra,bã mía…) qua sản phẩm trung gian là bột giấy. Quá trình sản xuất giấy khá phức tạp và trải qua nhiều phản ứng hóa học. Nắm được bản chất của quá trình hóa học sản xuất giấy có thể tạo ra sản phẩm thân thiện môi trường.

Tuy vậy, ngành công nghiệp giấy thế giới hàng năm thải ra một lượng đáng kể, tùy thuộc vào công nghệ áp dụng, các hợp chất hữu cơ gồm cả các chất sử dụng oxy và hợp chất clo hữu cơ. Các chất này ở mức độ nhiều hay ít đều tác động đến môi trường.

Gần nửa thế kỷ qua, ngành công nghiệp giấy đã đạt được nhiều thành quả trong việc giảm thiểu lượng chất thải ra môi trường. Tuy nhiên, vẫn cần đầu tư nghiên cứu tiếp để đáp ứng yêu cầu môi trường ngày càng khắt khe hơn, đặc biệt đối với nước thải.

Ngành công nghiệp giấy đang nỗ lực để trong tương lai có thể xây dựng nhà máy hoàn toàn không có chất thải và đưa ra giải pháp tiết kiệm nguồn tài nguyên rừng,tài nguyên nước và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng.

Trong lần xuất bản này so với xuất bản lần đầu năm 2005, nhiều nội dung của cuốn sách đã được cập nhật, ba chương về hiện trạng ngành công nghiệp giấy ở Việt Nam, sản xuất bột cơ học và sản xuất bột từ giấy tái sinh được bổ sung. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho sinh viên đại học và sau đại học, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý trong lĩnh vực công nghiệp giấy cũng như lĩnh vực môi trường.

Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong việc hỗ trợ tài liệu, thông tin liên quan.

Tác giả mong nhận được sự phê bình, góp y của các bạn đồng nghiệp và bạn đọc xa gần.

 

 

                                                                                                Hà nội- 2013

                                                                                          DOÃN THÁI HÒA

 

Đọc thêm

Bình luận

Đánh giá

0 đánh giá Bảo vệ môi trường trong công nghiệp bột giấy và giấy ở Việt Nam