Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam

Cập nhật cuối vào ngày 04/05/2016

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27cm 2015 9786046706588 215184M00 GS.TSKH. Lê Huy Bá (chủ biên)
PGS.TS. Thái Văn Nam
PGS.TS. Nguyễn Thị Nga