Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Báo cáo thường niên Hoạt động Sở hữu Trí tuệ

Cập nhật cuối vào ngày 07/10/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 19x27 2015 215041H00 9786046705079 Cục sở hữu trí tuệ