Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Báo cáo thường niên hoạt động sở hữu trí tuệ 2012

Cập nhật cuối vào ngày 18/06/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Tác giả
Liên hệ Liên hệ 20,5x29,5 2013 Bộ khoa học và công nghệ
Cục sở hữu trí tuệ