Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

Tác giả :Admin | Xuất bản : 28/11/2013

Ban lãnh đạo

 
   

Quyền Giám đốc Nhà xuất bản 

Ông Bùi Minh Cường

Điện thoại cơ quan: 0243 9422443

Email: cuongttph@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc Nhà xuất bản

Ông Võ Tuấn Hải

            Điện thoại cơ quan: 024 39424786

Email: vthai@most.gov.vn

             hai.nxbkhkt@gmail.com

     

                             

Bình luận