Chào mừng bạn đến với Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

10 năm thực hiện công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai

Cập nhật cuối vào ngày 07/10/2015

Giá bìa Giá bán Khổ sách Năm xuất bản Mã sách Mã ISBN Tác giả
Liên hệ Liên hệ 16 X 24 cm 2014 214083H00 9786046703303 Viện văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam