Số 70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
024.39423172, 38220686
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
61 1665/QĐ-BKHCN 18/06/2018   Quyết định Ban hành Danh mục mã định danh các cơ quan, đơn vị thuôc Bộ Khoa học và Công... Quyết định
62 08/2018/TT-BKHCN 15/06/2018 Thông tư Sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học... Thông tư
63 1475/QĐ-BKHCN 30/05/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số... Quyết định
64 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình... Thông tư
65 1261/QĐ-BKHCN 14/05/2018 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực... Quyết định
66 1260/QĐ-BKHCN 14/05/2018 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực... Quyết định
67 1258-QĐ/BKHCN 14/05/2018   Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực... Quyết định
68 1257-QĐ/BKHCN 14/05/2018   Quyết định phê duyêt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực... Quyết định
69 1256-QĐ/BKHCN 14/05/2018 Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, giao trực... Quyết định
70 01/2018/TT-BKHCN 12/04/2018 Thông tư Quy định tổ chức quản lý Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng... Quyết định
71 623/QĐ-BKHCN 23/03/2018     Quyết định về việc mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ  Quyết định về việc... Quyết định
72 414/QĐ-BKHCN 01/03/2018 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ... Quyết định
73 365/QĐ-BKHCN 26/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục Dự án khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ... Quyết định
74 318/QĐ-BKHCN 12/02/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số... Quyết định
75 08/QĐ-BKHCN 02/01/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ  Quyết định
76 3859QĐ/BKHCN - 3879QĐ/BKHCN 29/12/2017 Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định... Quyết định
77 3767/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 Quyết định
78 Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN 30/10/2016 Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban... Quyết định
79 QĐ 1391/QĐ-BKHCN 01/06/2016 Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành... Quyết định
80 2826/QĐ-BKHCN 16/10/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!