Số 70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
024.39423172, 38220686
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
41 1003/QĐ-BKHCN 26/04/2019   Quyết định về việc ban hành Quy chế tạm thời tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn... Quyết định
42 186/QĐ-BKHCN 28/01/2019   Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực... Quyết định
43 02/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu... Thông tư
44 07/2018/TT-BTTTT 15/05/2018 Hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước  Thông tư
45 3649/QĐ-BKHCN 28/11/2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại đối với đơn vị và công chức, viên... Quyết định
46 14/2018/TT-BKHCN 15/11/2018 Thông tư ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị X-quang dùng trong y tế Thông tư
47 3457/QĐ-BKHCN 13/11/2018   Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 ngày 4 năm 2018... Quyết định
48 99/2018/TT-BTC 01/11/2018   Thông tư Hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn... Thông tư
49 3306/QĐ-BCĐCPĐT 29/10/2018 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ... Quyết định
50 3305/QĐ-BKHCN 29/10/2018 Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết định
51 3238/QĐ-BKHCN 24/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp... Quyết định
52 3235/QĐ-BKHCN 24/10/2018   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp... Quyết định
53 3234/QĐ-BKHCN 24/10/2018   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp... Quyết định
54 3233/QĐ-BKHCN 24/10/2018 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp... Quyết định
55 3214/QĐ-BKHCN 24/10/2018   Quyết định về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp... Quyết định
56 2910/QĐ-BKHCN 03/10/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai "Nghiên cứu và phát triển Trí tuệ nhân tạo đến năm 2025" Quyết định
57 2813/QĐ-BKHCN 27/09/2018   Quyết định Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm... Quyết định
58 2222/QCPH-BKHCN-BNNPTNT-BCT 08/08/2018 Quy chế Phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và... Quyết định
59 63/2018/TT-BTC 30/07/2018     Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính... Quyết định
60 1695/QĐ-BKHCN 20/06/2018   Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!