Số 70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
024.39423172, 38220686
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
21 1383/QĐ-BKHCN 22/05/2020 Quyết định Đính chính Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ... Quyết định
22 1100/QĐ-BKHCN 28/04/2020 Quyết định ban hành tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Bộ KH&CN Quyết định
23 961/QĐ-BKHCN 10/04/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà... Quyết định
24 632/QĐ-BKHCN 12/03/2020 Quyết định Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Bộ Khoa học và Công... Quyết định
25 587/QĐ-BKHCN 09/03/2020 Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một... Quyết định
26 80/2019/TT-BTC 15/11/2019 Thông tư Hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất... Thông tư
27 3263/QĐ-BKHCN 06/11/2019 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức xét chọn, vinh danh "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ tiêu... Quyết định
28 3112/QĐ-BKHCN 28/10/2019 Quyết định về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa... Quyết định
29 3090/QĐ-BKHCN 24/10/2019   Quyết định Ban hành kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quyết... Quyết định
30 3084/QĐ-BKHCN 24/10/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi... Quyết định
31 3077/QĐ-BKHCN 23/10/2019 Quyết định Công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa... Quyết định
32 2479/QĐ-BKHCN 27/08/2019 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động... Quyết định
33 2000/QĐ-BKHCN 12/07/2019 Quyết định ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Phong trào thi... Quyết định
34 06/VBHN-BKHCN 10/07/2019 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BKHCN ngày 10 tháng 7 năm 2019 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh,... Thông báo
35 03/2019/TT-BKHCN 26/06/2019 Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa... Thông tư
36 37/2019/TT-BTC 25/06/2019   Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của... Thông tư
37 1394/QĐ-BKHCN 28/05/2019 Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Khoa học và Công... Quyết định
38 1368/QĐ-BKHCN 28/05/2019   Quyết định Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người... Quyết định
39 1250/QĐ-BKHCN 14/05/2019   Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia   Quyết định
40 1038/QĐ-BKHCN 02/05/2019   Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Khoa học... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!