Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
21 03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP... Thông tư
22 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị... Thông tư
23 18/2014/NĐ-CP 14/03/2013 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Nghị định
24 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Nghị định
25 19/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý... Quyết định
26 30/2016/NĐ-CP 28/04/2016 Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm... Nghị định
27 440/CXBIPH 18/05/2016 Công văn Cục xuất bản, in và phát hành phổ biến một số quy định trong bộ luật hình sự... Công văn
28 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức,... Nghị định
29 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định
30 195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản Nghị định
31 23 /2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và      ... Thông tư
32 592/QĐ-TTg 22/05/2010 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ... Quyết định
33 418/QĐ-TTg 11/04/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Quyết định
34 439/QĐ-TTg 16/04/2012 Phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!