Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Thông tin chi tiết của văn bản

Số văn bản: 318/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành: 12/02/2018
Quyết định

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 126/NQ -CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020

 


Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!