Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Thông tin chi tiết của văn bản

Số văn bản: 3859QĐ/BKHCN - 3879QĐ/BKHCN
Ngày ban hành: 29/12/2017
Quyết định
Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia
Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
 
Quyết định 3859/QĐ-BKHCN
 
TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung
 
TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí
 
TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng
 
TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
 
TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông
 
TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép
 
TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu
 
TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng
 
TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn
 
TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm
 
TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can
 
TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu
 
Quyết định 3879/QĐ-BKHCN
 
TCVN 12134: 2017 Nông nghiệp hữu cơ – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận.
 
Tệp đính kèm:
 
Chi tiết các quyết định.

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!