Số 70 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội
024.39423172, 38220686

Thông tin chi tiết của văn bản

Số văn bản: 1646-QĐ/BKHCN
Ngày ban hành: 18/06/2020
Quyết định

Quyết định Ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ khoa học và công nghệ định hướng đến năm 2025 để thực hiện Quyết định số 283/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kế hoạch cơ cấu lại ngành dịch vụ đến năm 2020, định hướng đến năm 2025


Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!