Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
1 3859QĐ/BKHCN - 3879QĐ/BKHCN 29/12/2017 Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định... Quyết định
2 3767/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 Quyết định
3 Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN 30/10/2016 Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban... Quyết định
4 QĐ 1391/QĐ-BKHCN 01/06/2016 Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành... Quyết định
5 2826/QĐ-BKHCN 16/10/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học... Quyết định
6 4245/QĐ-BKHCN 30/12/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm... Quyết định
7 238/QĐ-BKHCN 16/02/2017 Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học... Quyết định
8 346/QĐ-BKHCN 03/03/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ... Quyết định
9 2694/QĐ-BKHCN 06/10/2017 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực... Quyết định
10 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở... Thông tư
11 1039/QĐ-BKHCN 28/04/2017 Quyết định Ban hành chưong trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2017 của Bộ Khoa học và... Quyết định
12 925/QĐ-BKHCN 26/04/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ... Quyết định
13 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Thông tư
14 65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính... Nghị định
15 16/2015/TT-BTTTT 18/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về... Thông tư
16 03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP... Thông tư
17 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị... Thông tư
18 18/2014/NĐ-CP 14/03/2013 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Nghị định
19 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Nghị định
20 19/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!