Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
1 623/QĐ-BKHCN 23/03/2018     Quyết định về việc mua sắm tập trung cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ  Quyết định về việc... Quyết định
2 414/QĐ-BKHCN 01/03/2018 Quyết định Phê duyệt kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng tại Bộ Khoa học và Công nghệ... Quyết định
3 365/QĐ-BKHCN 26/02/2018 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục Dự án khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ... Quyết định
4 318/QĐ-BKHCN 12/02/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số... Quyết định
5 08/QĐ-BKHCN 02/01/2018 Quyết định về việc ban hành quy chế thi đua, khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ  Quyết định
6 3859QĐ/BKHCN - 3879QĐ/BKHCN 29/12/2017 Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định... Quyết định
7 3767/QĐ-BKHCN 28/12/2017 Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018 Quyết định
8 Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN 30/10/2016 Ngày 30/10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2960/QĐ-BKHCN về việc thay đổi thành viên Ban... Quyết định
9 QĐ 1391/QĐ-BKHCN 01/06/2016 Ngày 01/6/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1391/QĐ-BKHCN về việc kiện toàn Ban điều hành... Quyết định
10 2826/QĐ-BKHCN 16/10/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Khoa học... Quyết định
11 4245/QĐ-BKHCN 30/12/2016 Quyết định Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm... Quyết định
12 238/QĐ-BKHCN 16/02/2017 Quyết định Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học... Quyết định
13 346/QĐ-BKHCN 03/03/2017 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ... Quyết định
14 2694/QĐ-BKHCN 06/10/2017 Quyết định về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2017 của các đơn vị trực... Quyết định
15 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017 Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở... Thông tư
16 1039/QĐ-BKHCN 28/04/2017 Quyết định Ban hành chưong trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Năm 2017 của Bộ Khoa học và... Quyết định
17 925/QĐ-BKHCN 26/04/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ... Quyết định
18 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Thông tư
19 65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính... Nghị định
20 16/2015/TT-BTTTT 18/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về... Thông tư

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!