Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác
Photo Văn bản pháp quy
Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tải về Loại văn bản
1 05/2016/TT-BTTTT 01/03/2016 Quy định về quản lý và sử dụng mã sổ sách tiêu chuẩn quốc tế Thông tư
2 65/2015/NĐ-CP 07/08/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính... Nghị định
3 16/2015/TT-BTTTT 18/06/2015 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về... Thông tư
4 03/2015/TT-BTTTT 06/03/2015 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP... Thông tư
5 23/2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị... Thông tư
6 18/2014/NĐ-CP 14/03/2013 Quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản Nghị định
7 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Nghị định
8 19/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý... Quyết định
9 30/2016/NĐ-CP 28/04/2016 Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm... Nghị định
10 440/CXBIPH 18/05/2016 Công văn Cục xuất bản, in và phát hành phổ biến một số quy định trong bộ luật hình sự... Công văn
11 17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định số 17/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức,... Nghị định
12 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Nghị định
13 195/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản Nghị định
14 23 /2014/TT-BTTTT 29/12/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và      ... Thông tư
15 592/QĐ-TTg 22/05/2010 Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ... Quyết định
16 418/QĐ-TTg 11/04/2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020. Quyết định
17 439/QĐ-TTg 16/04/2012 Phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm... Quyết định

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!