Sách bán chạy

Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Tin tức - sự kiện

Giải đáp nghiệp vụ cấp vốn của công ty mẹ cho chi nhánh độc lập

(Taichinh) - Tại Khoản 1a,b điều 20 Tài khoản 136 và khoản 1a,b điều 55 Tài khoản 336 của Thông tư 200 có nêu:" a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp dưới hoặc giữa các đơn vị cấp dưới trực thuộc doanh nghiệp độc lập.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Chính sách liên quan đến khoán chi tiền điện thoại đối với đơn vị sự nghiệp

(Taichinh) - Cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006. Tôi đang xây dựng lại Quy chế chi tiêu nội bộ, CBVC cơ quan thống nhất đưa các khoản chi sau vào khoán chi: khoán tiền điện thoại cho Giám đốc Ban,Trưởng, phó phòng, Trạm Trưởng trực thuộc Ban mức 100.000/tháng hạch toán vào mục 6618.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bàn về hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công

 
(Taichinh) - Đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, nhằm cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước. Bài nghiên cứu thông qua hệ thống các chỉ tiêu phân tích tình hình sử dụng nguồn lực tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có thu sẽ cung cấp thông tin về nguồn lực tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập cho các lãnh đạo đơn vị, các cơ quan quản lý nhà nước.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng tính khả thi và góp phần bảo hộ doanh nghiệp Việt một cách hợp lý

(Taichinh) - Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khoá XIII đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế. Với hiệu lực thi hành sớm kể từ ngày 01/07/2016, Luật thể hiện các thông điệp chính sách nhằm đơn giản công tác quản lý thuế, tăng tính khả thi trong tuân thủ, đồng thời bảo vệ doanh nghiệp Việt Nam một cách hợp pháp trong bối cảnh hội nhập sâu hơn từ năm 2018.
 
 
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
 

Hiện trạng và giải pháp đẩy mạnh quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

(Taichinh) - Những đổi mới về chính sách quản lý, cơ chế tài chính đối với khoa học và công nghệ thời gian qua đã được phát huy, đem lại những thành công mới, với những đóng góp thực chất trong đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách hàng đầu, trở thành đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế tri thức, đòi hỏi phải có sự tham gia tích cực và trách nhiệm của các tổ chức khoa học công nghệ, các nhà khoa học, các tổ chức kinh tế.
 
 
Những đổi mới về chính sách quản lý, cơ chế tài chính đối với khoa học và công nghệ thời gian qua đã được phát huy, đem lại những thành công mới. Nguồn: internet
 

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!