Đăng nhập

hoặc
Đăng ký

hoặc

Video hoạt động

Video khác

Tin tức - sự kiện

Khóa họp lần thứ 7 của Cơ chế hợp tác “Đối tác chính sách khoa học, công nghệ và Đổi mới APEC

Peru là nền kinh tế thành viên đăng cai tổ chức Năm APEC 2016. Trong các ngày từ 10-12/5/2016, Khóa họp lần thứ 7 của Cơ chế hợp tác “Đối tác chính sách khoa học, công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-7) trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị APEC 2016 đã được tổ chức tại Arequipa, Peru với sự tham gia của hầu hết các nền kinh tế thành viên (bao gồm: Australia, Canada, Chile, Indonesia, Hàn Quốc, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Đài Loan, Hoa Kỳ và Việt Nam), Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC), và Ban Thư ký APEC... 
 

Hội nghị bàn giao tài khoản tra cứu thông tin về khoa học và công nghệ

Ngày 16/5/2016, tại Hà Nội, Cục Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia (Bộ KH&CN) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Bàn giao tài khoản tra cứu thông tin về khoa học, công nghệ quốc gia và quốc tế phục vụ cho công tác quản lý, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
 

Xây dựng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay

Ngày 13/5/2016, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia do Bộ KH&CN tổ chức đã tiến hành đánh giá nghiệm thu đề tài “Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”, mã số KX.03.13/11-15, do TS. Huỳnh Văn Thới - Học viện Hành chính Quốc gia làm chủ nhiệm.
 
 
Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu
 
TS. Huỳnh Văn Thới cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cho thấy cần phải có nghiên cứu toàn diện hơn về văn hóa công vụ ở Việt Nam, nhận diện sát thực nội dung, đặc điểm của văn hóa công vụ ở Việt Nam, xác định rõ vai trò của văn hóa công vụ trong cách tiếp cận nhiều chiều cạnh, chỉ ra những nhân tố tác động đến văn hóa công vụ, nêu bật những giá trị văn hóa công vụ tích cực, những yếu tố không phù hợp, để xuất những giải pháp nhằm phát triển, hoàn thiện văn hóa công vụ, xây dựng nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”, nhóm thực hiện đã tiến hành nghiên cứu đề tài “ Văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay”.
 
Mục tiêu của đề tài là trên cơ sở khung lý thuyết về văn hóa công vụ, vai trò của văn hóa công vụ, đánh giá thực trạng văn hóa công vụ ở Việt Nam hiện nay bằng bộ tiêu chí, xây dựng hệ giá trị định hướng, giải pháp nhằm phát triển văn hóa công vụ Việt Nam phù hợp với điều kiện của Việt Nam và tiếp cận với trình chung của khu vực và thế giới.
 
Theo đó, đề tài tập trung vào nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về văn hóa công vụ, làm rõ nội hàm khái niệm văn hóa công vụ, cấu trúc, đặc điểm, nội dung của văn hóa công vụ; Phân tích vai trò của văn hóa công vụ đối với tổng thể hoạt động của nền công vụ; Phân tích, luận giải cơ sở hình thành văn hóa công vụ, các nhân tố tác động đến văn hóa công vụ; Đánh giá thực trạng văn hóa công vụ ở Việt Nam trong các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương, của chính quyền ở đô thị và nông thôn, của các nhóm cán bộ, công chức, chỉ ra những giá trị tích cực, những giá trị cần kế thừa, phát triển và những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; Luận giải những vấn đề lớn đang đặt ra đối với văn hóa công vụ Việt Nam; Xây dựng định hướng, khung giá trị, tiêu chí phát triển văn hóa công vụ Việt Nam; Xây dựng hệ thống giải pháp phát triển văn hóa công vụ Việt Nam.
 
Trong thời gian tới, nhóm thực hiện đề tài mong muốn được tiếp tục nghiên cứu trong giai đoạn 2016 – 2020. Nhóm thực hiện mong muốn triển khai các đề tài nghiên cứu cấp nhà nước về văn hóa công vụ ở các khía cạnh cụ thể, như văn hóa công vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, văn hóa công vụ của các cấp chính quyền địa phương, văn hóa công vụ của người đứng đầu.
 
Với cách tiếp cận liên ngành và đa ngành, nhóm nghiên cứu Đề tài K03.13/11-15 đã xây dựng hệ thống lý luận về văn hóa công vụ, xác định cụ thể nội hàm khái niệm văn hóa công vụ, thiết kế những tiêu chí đánh giá văn hóa công vụ, nêu lên những nhân tố tác động đến văn hóa công vụ.
 
Trên cơ sở lý luận chung về văn hóa công vụ, những đúc kết từ văn hóa công vụ trong lịch sử nước ta và chắt lọc kinh nghiệm ở một số quốc gia, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát trên địa bàn 6 tỉnh, thành phố, đánh giá thực trạng văn hóa công vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương, đối với loại hình tổ chức khác nhau, ở các cấp độ khác nhau, trong những lĩnh vực khác nhau. Nhận diện thực trạng, nhóm nghiên cứu đã nêu bật ưu điểm, chỉ ra nhược điểm, xác định nguyên nhân, đặt ra những vấn đề cần giải quyết.
 
Nhóm nghiên cứu đã phân tích bối cảnh, đề xuất những định hướng và giải pháp đồng bộ nhằm phát triển văn hóa công vụ Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 
Với những kết quả đã đạt được, đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và đạt loại Khá.
 
Nguồn:  Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước

Mở cửa phòng thí nghiệm và giới thiệu chuẩn đo lường nhân Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18-5

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ 18 tháng 5, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, 2, 3 (QUATEST 1, QUATEST 2 và QUATEST 3) và Viện Đo lường Việt Nam tiến hành hoạt động mở cửa phòng thí nghiệm, giới thiệu chuẩn đo lường.
 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giống cá Song Vua tại Việt Nam

Năm 2015, Nhóm nghiên cứu do Thạc sỹ Hoàng Nhật Sơn - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1- đứng đầu đã tiến hành nghiên cứu công nghệ sản xuất giống cá Song Vua (Epinephelus lanceolatus). Đây là nghiên cứu nằm trong chương trình Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ lực của Việt Nam.
 

Bạn đã thêm sản phẩm vào giỏ hàng!